Regulamin


 1. Doba zaczyna się od godz. 14.00, a kończy o godz. 10.00.
 2. Rezerwacji dokonuje się telefonicznie pod numerem 698 638 325, 505 870 153 lub na e-mail iwonabogdan@o2.pl.
 3. Po uzgodnieniu terminu i ceny, dokonuje się wpłaty zadatku w terminie 7 dni od rezerwacji telefonicznej lub internetowej na numer konta.
 4. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku za pobyt na konto w określonym terminie. Jednocześnie wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
 5. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji. Wpłata pozostałej części należności musi być uregulowana gotówką na miejscu w dniu przyjazdu.
 6. W przypadku wcześniejszego wyjazdu z przyczyn niezależnych od obiektu, pobrana należność za pobyt nie podlega zwrotowi.
 7. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości.
 8. Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. Po godzinie 22.00 w pensjonacie nie mogą przebywać osoby odwiedzające naszych gości bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem obiektu. Przy naruszeniu tego punktu regulaminu właściciele mogą odmówić dalszego pobytu swoim Gościom. Pobrana należność nie ulega zwrotowi!
 10. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji komplet kluczy do domku i pilot do bramy, które zobowiązany jest zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie lub zniszczenie kluczy nakłada na niego obowiązek zapłaty w wysokości 50 PLN.
 11. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie gospodarz ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.


Napisz do nas